facebook twitter

El 57% dels titulars sobre col·lectiu LGBTI fa referència a homes gais. Només una de cada 10 notícies sobre el col·lectiu LGBTI menciona al titular les dones lesbianes. Mediacat llença avui l'informe "La presència i el tractament informatiu del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) als mitjans de comunicació catalans" del qual en recollim les conclusions.

02/04/2019

El tractament mediàtic del col·lectiu LGBTI dels mitjans analitzats ha desautoritzat les fonts LGBTI-fòbiques (que en les notícies analitzades corresponen fonamentalment a organitzacions de caràcter eclesiàstic o ultradretà). Tot i això, cal un major contrast amb el moviment LGBTI, i tenir el contrapunt a aquestes fonts LGBTI-fòbiques.

No s’aborda de forma equilibrada la representació dels diferents col·lectius: lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. En els titulars i els subtítols les mencions del col·lectiu estan copades per l’homosexualitat masculina (homofòbia, homosexual i gai), que suposen més del 50% en presència. Les més inivisibilitzades són les lesbianes. Els transsexuals són el segon col·lectiu visibilitzat, molt per sota dels gais, amb al voltant del 10% de les mencions. Intersexuals i bisexuals tenen una representació testimonial. Les persones de més de 50 anys només són visibles a les informacions vinculades a moments històrics tant al text com a les imatges, com en el fet que tampoc no s’hi aborda la seua especificitat.

Les notícies de temàtica LGBTI i aquelles que en contenen només una menció apareixen a les seccions de Societat i de Cultura. Cultura esdevé un tema que facilita la visibilitat del col·lectiu més enllà de les discriminacions. Hi ha una presència molt reduïda a Internacional i testimonial, si no nul·la, a Economia, a Política i a Esports. 

De fet, hi ha moltes notícies que anirien a la secció d’Esports, Política o Economia; però, quan les protagonitzen LGBTI, són assignades a Societat. 

Més de la meitat de les informacions de temàtica LGBTI estan relacionades amb situacions de discriminació. La menció de les polítiques institucionals per garantir els drets de les persones LGBTI suposa una quarta part de les notícies analitzades. L’Orgull hi és mencionat en un percentatge molt similar. La menció de l’activisme, és a dir, les protestes o les queixes del moviment LGBTI davant de casos de discriminació, és present al 19,5% de les notícies.

La resta de temes són clarament minoritaris, i posa de manifest un tractament incomplet, ja que, segons les recomanacions del CAC, cal donar una imatge equilibrada del col·lectiu que, sense evitar la part més discriminatòria, informe dels avanços i dels elements positius. El baix percentatge d’altres temes també dóna a entendre que no es mostren les persones LGBTI des d’una perspectiva integral.

Les mencions de cultura, d’art, de mitjans i de xarxes són presents al 14,2% de les informacions. La història de la subcultura i el moviment LGBTI suposen l’11,2% de les mencions, un percentatge molt similar al de les notícies que relaten casos d’agressions físiques. L’abordatge de l’LGBTI-fòbia en l’ensenyament és mencionat al 9,7% i el que fa referència a la situació del col·lectiu en la família o durant l’adolescència és només el 4,9%. L’aprovació del dret a matrimoni per a les persones del mateix sexe apareix al 7,9% de les notícies.

Hi ha temes com l’especificitat de la situació de les persones de més de 50 anys o dependents, que són invisibilitzats als mitjans. I, tot i que n’hi ha mencions, temes com ara l’especificitat LGBTI en la salut sexual, a l’Exèrcit (o als cossos policials), a la presó, amb la immigració —a l’única notícia “No vaig a tornar”, d’El Periódico, no hi apareix ni una imatge de la persona, amb la cara oculta si cal, que ha demanat refugi per ser perseguit per ser gai—, a economia i laboral, en la vida en comarques o als esports, estan clarament infrarepresentats. Tampoc no hi ha cap informació sobre l’especificitat de ser persones LGBTI en comarques.

La majoria de les fonts consultades són institucionals (administracions, policia o justícia). El moviment LGBTI és consultat en el 31% dels casos, cosa que demostra que moltes informacions no són suficientment contrastades amb qui representa el col·lectiu protagonista de la informació.

La referència a l’Orgull LGBTI representa gairebé una quarta part de les informacions analitzades sobre temàtica LGBTI, la qual cosa implica que tenen un paper clau en la configuració de la imatge del col·lectiu. I, si bé el tractament informatiu és, en general, adequat, persisteixen els tòpics en les imatges que il·lustren aquestes notícies: encara es busca destacar allò més exòtic o més comercial.

Quan es parla de turisme, oci i mercat LGBTI, es cau en l’estereotip de vincular l’oci de les persones LGBTI a la “nit” i a un model estereotipat. S’invisibilitzen informativament altres formes d’oci també específiques per al col·lectiu. D’altra banda, aportar un enfocament de segment de mercat quan es parla de l’Orgull pot generar confusió a l’hora de reflectir la realitat d’un col·lectiu discriminat.

La salut sexual i el VIH han deixat de ser un tema, almenys en el període analitzat, que es vincule de forma significativa amb el col·lectiu LGBTI. Caldria, però, fer una anàlisi exhaustiva d’aquest tema: analitzant especialment les referides a la PrEP (sigla en anglès de profilaxi preexposició, una estratègia de prevenció del VIH) i a les anomenades chemsex, informacions per veure com estan enfocades: si de forma rigorosa o més de forma morbosa i des d’una certa culpabilització del col·lectiu.

Les notícies que només inclouen una menció del tema LGBTI mostren que no solen incloure una perspectiva en diversitat afectivosexual que permeti tenir en compte lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, quan també són presents en altres informacions generalistes. Se’ls invisibilitza en aquelles informacions que no són específiques.

Les agressions contra les persones LGBTI són presentades més com a informacions de successos i fets aïllats, més que com el resultat d’una violència estructural contra les persones LGBTI. No hi ha context necessari per entendre aquest fenomen: ni s’explica la llei catalana pels drets de les persones LGBTI i contra l’LGBTI-fòbia, ni es dimensiona el problema en no citar dades globals d’agressions. El moviment LGBTI apareix com a font en poc més de la meitat d’aquestes notícies. No hi ha informació de com es pot denunciar una agressió LGBTI-fòbica.


Us podeu descarregar l'informe complet aquí en pdf


El teu correu electrònic
agost 2020
Dl.Dm.Dx.Dj.Dv.Ds.Dg.

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

1

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

2

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

3

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

Lo Fato - Associació de Consum Ecològic:
(De 19.00 a 21.00 hores al Carrer Doctor Combelles, núm 11, baixos)

4

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

5

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

6

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

7

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

8

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

9

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

10

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

11

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

12

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

13

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

14

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

15

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

16

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

17

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

18

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

19

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

20

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

21

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

22

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

23

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

24

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

25

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

26

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

27

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

28

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

29

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

30

Viladona: programació Estiu-Tardor:
(Dissabte 11 i divendres 24 de juliol, i dissabte 10 d'octubre a Vilanova de Bellpuig)

31