Fundación Mutua Madrileña


Objecte
impulsar iniciatives d'entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida, a Espanya o fora d'Espanya, en el marc d'alguna d'aquestes categories: - Discapacitat - Violència de gènere - Ajuda a la infància - Joves en risc d'exclusió - Cooperació al desenvolupament
Beneficiaris
Podran presentar projectes totes aquelles entitats no lucratives que compleixin els requisits següents: - Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. - Estar constituïdes com a entitat sense ànim de lucre que persegueixi fins d'interès social. - Organització subjecta a la llei 49/2002 - En el cas de les associacions, federacions o confederacions, han d'estar declarades d'utilitat pública pel Ministeri de l'Interior o la comunitat autònoma competent. - Tenir com a fins expressos, segons els seus estatuts, la realització d'activitats orientades als col·lectius als quals es refereix la categoria a la qual opten. - Comptar amb seu social permanent dins del territori espanyol i tenir reconeguda, d'acord amb la legislació espanyola, legitimació o capacitat d'obrar jurídicament. - Tenir els comptes dels dos últims exercicis econòmics tancats sotmeses a auditoria realitzada per un auditor extern censor jurat de comptes. - Tenir experiència demostrable mínima de dos anys en el treball amb el col·lectiu de la categoria a la qual opten. - Comptar amb una estructura i capacitat suficients per gestionar el projecte seleccionat garantint la seva viabilitat. - Estar al corrent del pagament en les obligacions fiscals i laborals. - Disposar de pàgina web actualitzada.
Requisits
Tots els projectes s'hauran d'executar íntegrament en els dotze mesos posteriors a la resolució de la convocatòria.
Accions subvencionables
Els ajuts que es concedeixin en el marc de la VI Convocatòria d'Ajudes a l'Acció Social correspondran, aquest any, a les següents àrees d'actuació: - Discapacitat: Projectes que tinguin com a principal finalitat millorar les capacitats i habilitats de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (ocupabilitat, formació, integració, atenció i assistència, etc.). - Violència de gènere: Projectes seu objectiu sigui la millora de la situació de les dones víctimes de maltractaments, en qualsevol àmbit (prevenció, conscienciació, assistència, formació i ocupabilitat). - Ajuda a la infància: Projectes que tinguin com a finalitat la millora de les condicions de vida de nens amb problemes de salut i / o en risc d'exclusió social per motius socioeconòmics. - Joves en risc d'exclusió social: Projectes que tinguin per finalitat afavorir l'accés a l'ocupació de joves en risc d'exclusió. - Cooperació al desenvolupament: Projectes que donin cobertura a necessitats bàsiques de la població infantil en països en vies de desenvolupament i contribueixin a reduir els índexs de mortalitat d'aquest col·lectiu. Els projectes presentats a les quatre primeres categories han de ser íntegrament desenvolupats a Espanya.
Dotació pressupostària
550.000 €
Quantia
35.000€
Termini de presentació
del 12/09/2017 fins 04/10/2017

e-Butlletí
El teu correu electrònic
setembre 2017
Dl.Dm.Dx.Dj.Dv.Ds.Dg.
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930