ACCD


Organisme Otorgant
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Objecte
regular la concessió de les subvencions per a la preparació de projectes d'R+D+I col·laboratius adreçats a les convocatòries del programa europeu d'Horizon 2020, en els quals participin conjuntament grups de recerca de Catalunya i organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) de Catalunya.
Beneficiaris
Grups de recerca del sistema universitari de Catalunya, els centres públics i privats i les fundacions hospitalàries que tinguin com a finalitat la recerca i que tinguin seu a Catalunya.
Requisits
Els projectes presentats per les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents: a) Que es presentin a les convocatòries 2018 i 2019 dels Reptes Socials d'Horizon 2020, especialment dels reptes socials 6 i 7 del Pilar III: «Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies», i «Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens». b) Que formin part del projecte europeu les entitats beneficiàries de la base 2 i ONGD catalanes inscrites en el registre d'ONGD que gestiona l'ACCD i/o l'AECID. c) Que les ONGD catalanes participin amb un mínim de 50.000 euros en la despesa subvencionable del projecte d'R+D+I que es presenta a la convocatòria europea.
Despesa subvencionable
En particular, els ajuts es poden aplicar als conceptes següents: a) Despeses de personal: hores de dedicació a la preparació de la proposta del projecte europeu del personal vinculat a l'entitat beneficiària, fins a un màxim del 70% del pressupost sol·licitat. b) Despeses de funcionament: mobilitat dels membres dels equips de recerca de les entitats catalanes implicades, i les que es puguin derivar de la celebració de reunions preparatòries del projecte europeu. c) Despeses de subcontractació: serveis i treballs externs que proporcionin un valor afegit a la proposta de projecte europeu, fins a un màxim del 40% del pressupost sol·licitat.
Dotació pressupostària
36.000€
Quantia
6.000€
Lloc de presentació
La presentació de sol·licituds de les subvencions i de la documentació preceptiva annexa s'efectuarà i es trametrà pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat).
Termini de presentació
del 01/01/2018 fins 28/02/2018
Convocatòria (DOGC núm. 7538 de 18.01.2018)


El teu correu electrònic
febrer 2018
Dl.Dm.Dx.Dj.Dv.Ds.Dg.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728