AJUNTAMENT DE LLEIDA


Objecte
Subvencionar projectes de cooperació que es duguin a terme en pobles i col·lectius empobrits econòmica i socialment, emergències, acció humanitària i de formació i execució de projectes de codesenvolupament, segons els principis d’igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l’article 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions
Beneficiaris
Tenen accés a la convocatòria les ONGD sempre que compleixin els requisits següents: 1) Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre i tenir presència i Base social a la ciutat de Lleida, realitzant un mínim d’una assemblea a l’any i demostrant experiència mínima d’un any en intervencions en el camp de la cooperació internacional per al desenvolupament, emergència i acció humanitària, codesenvolupament i/o l’educació per al desenvolupament. 2) Estar inscrita al Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Lleida i tenir­hi les dades actualitzades. 3) Que entre els objectius de l’ONGD es prevegi la realització d’activitats relacionades amb l’objecte de la convocatòria. 4) Complir els requisits legals pertinents i no estar subjecte a cap supòsit d’incapacitat o incompatibilitat per obtenir subvencions públiques. 5) Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius als quals es destinarà la subvenció. 6) Participació de l’ONGD en anteriors convocatòries i la correcta execució de projectes finançats. Les Entitats i ONGD que en la data de presentació d’aquesta convocatòria tinguin algun projecte de cooperació i/o d’emergències, acció humanitària o codesenvolupament subvencionat per l’Ajuntament de Lleida pendent de justificació final, en quedaran automàticament excloses, llevat que estiguin en execució dins els terminis aprovats o tinguin concedida pròrroga per la justificació, vinculada a la seva execució (casos que es valoraran de ma
Requisits
Els projectes presentats en aquesta convocatòria s’han de desenvolupar, preferentment, de l’1 de gener de 2017 i fins al 31 de desembre del 2018
Accions subvencionables
A) Projectes de cooperació que es duguin a terme en pobles i col·lectius empobrits econòmica i socialment. B) Projectes de codesenvolupament i formació dels col·lectius de persones migrades de la ciutat de Lleida en la realització de projectes de cooperació en les seves comunitats d’origen
Dotació pressupostària
60.000,00€
Lloc de presentació
Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Lleida mitjançant el model normalitzat i per qualsevol dels mitjans recollits en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini de presentació
del 06/07/2017 fins 08/09/2017

e-Butlletí
El teu correu electrònic
juliol 2017
Dl.Dm.Dx.Dj.Dv.Ds.Dg.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31